Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego

„ Polska – moja ojczyzna”

 1. Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości
 2. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów w Chotyni z siedzibą: 08-460 Sobolew, Chotynia 33.
 3. Celem konkursu jest promowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
 4. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu garwolińskiego.
 5. Zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Pracę konkursową stanowi samodzielnie stworzony wiersz o tematyce patriotycznej.
 7. Uczestnik Konkursu składa pracę osobiście w sekretariacie szkoły lub przesyła emailem na adres szkola.chotynia@o2.pl do 10.11.2021 r. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane 11.11.2021 r. na profilu Facebook szkoły Szkoła Chotynia. Prosimy osoby przesyłające pracę emailem o telefon do sekretariatu pod nr 694-366-302 i potwierdzenie wpływu przesłanej pracy.
 8. Praca musi być wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana – dotyczy to także publikacji internetowych.
 9. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły oraz telefon kontaktowy do opiekuna.
 10. Każdy z uczestników Konkursu może złożyć dowolną ilość prac.
 11. Oceny nadesłanych prac dokona w dniu 19.11.2021 r. 3-osobowe jurry, w skład którego wejdą nauczyciele poloniści. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności – praca, która otrzyma najwięcej polubieni na profilu FB szkoły. Głosy można oddawać do 18.11.2021 r.
 12. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 13. Lista laureatów zostanie ogłoszona 19.11.2021 r. na profilu szkoły na Facebooku.
 14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 15. Organizatorzy przewidują:
  – Nagrodę Główną – Dixit Towarzyska Gra Skojarzeń + tom poezji
  – Nagrodę za II miejsce – Dixit Towarzyska Gra Skojarzeń
  – Nagrodę za III miejsce – tom poezji

– Nagroda publiczności – Dixit Towarzyska Gra Skojarzeń

 1. W uzasadnionych przypadkach Jury przewiduje przyznanie wyróżnień.
 2. Podczas oceniania prac Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:
  – zgodność prac z tematem,
  – poprawność,
  – bogactwo słownictwa,
  – plastyczność opisu,
  – kreatywność,
  – ogólny wyraz artystyczny.

Zapraszamy do udziału 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne