Mówimy po angielsku

Nowinki z zajęć języka angielskiego – mówimy po angielsku podczas codziennych lekcji w szkole. Celem jest swobodne dla dzieci posługiwanie się językiem angielskim.

Język angielski w naszej szkole jest od początku edukacji i to pięć razy w tygodniu. Dziecko ma stały kontakt z językiem i oswaja się z nim stopniowo. Dzieci nie muszą korzystać z lekcji językowych poza placówką, bo w szkole w rozsądnych godzinach przyswajają język każdego dnia!

Odpowiedni dobór nauczycieli języka, ich zaangażowanie, praca oraz codzienny kontakt dzieci z językiem owocują tym, że nasi uczniowie nie mają bariery mówienia po angielsku, używają bogatego słownictwa oraz mają świetną wymowę!