Opłata stała

 1. Opłata stała za korzystanie dziecka z usług szkoły wynosi 690 złotych miesięcznie i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. 
 2. Opłata stała dla mieszkańców Chotyni wynosi 640 zł. 
 3. W przypadku rodzeństwa opłata stała za drugie dziecko jest niższa o 10%, a za trzecie i każde kolejne o 20% opłaty podstawowej. Rabat naliczany jest wówczas, gdy dzieci korzystają z usług szkoły w tym samym czasie. 
 4. Opłata stała pobierana jest w miesiącach IX-VI czyli w czasie trwania roku szkolnego.
 5. W wakacje tzn. VII i VIII pobieramy 50% opłaty stałej.
 6. W ramach opłaty stałej szkoła zapewnia udział uczniów w zajęciach obowiązkowych oraz kołach zainteresowań.

Wpisowe 

 1. Wpisowe jest płatne jednorazowo w wysokości 700 zł i jest to wpłata na rozwój szkoły
 2. Wpisowe jest pobierane w chwili podpisania umowy kształcenia.
 3. W przypadku rezygnacji rodziców/opiekunów z usług szkoły wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Dowóz Dzieci do Szkoły jest dodatkowo płatny. Koszt dowozu dziecka wynosi 160 zł/miesięcznie z Garwolina i 140 zł/miesięcznie z Łaskarzewa i jest pobierany z góry za miesiąc. Opłata za dowóz dzieci nie jest zwracana w przypadku nieobecności dziecka w szkole. 

W naszej kuchni przygotowujemy smaczne, zdrowe posiłki. Koszt zakupu obiadu to 7zł/dziennie, śniadania 2zł/dziennie, podwieczorku 3zł/dziennie.

Opłata za wyżywienie jest pobierana za miesiąc z góry. Jeśli rodzic zgłosi nieobecność dziecka telefonicznie/smsowo do godziny 8.00 danego dnia dzwoniąc/pisząc na numer sekretariatu szkoły, wówczas opłata za wyżywienie nie jest pobierana. Po zakończeniu bieżącego miesiąca ilość zgłoszonych prawidłowo dni jest sumowana, a powstała kwota odliczana od opłaty za kolejny miesiąc. 

Na specjalne życzenie Rodziców zapewniamy (za dodatkową opłatą):

 • indywidualne zajęcia logopedyczne
 • zajęcia korekcyjne.

Dwa razy w roku (we wrześniu i w lutym) są pobierane opłaty na komitet rodzicielski (2x50zł) oraz wyprawkę papierniczą (2x80zł). 

Dodatkowo płatny jest udział ucznia w wycieczkach i przedstawieniach teatralnych.

Nr rachunku bankowego: 51 1140 2004 0000 3302 5275 6369