Kadra Pedagogiczna

Aga Głasek

mgr Agnieszka Głasek

Dyrektor Szkoły i Przedszkola

Wykształcenie: Studentka Holistycznej Szkoły Trenerów, Absolwentka Studiów Podyplomowych CEO dla Liderów Oświaty, Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Menadżerskie Studia Podyplomowe, Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Kierunek: Ekonomia. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Kierunek: Finanse.

Ukończyła: Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie zarządzania oświatą, Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo, Kurs umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz wiele szkoleń i warsztatów z zakresu pracy z dziećmi, rozwoju kompetencji kluczowych, itp.

Doświadczenie zawodowe: od 23 lat aktywna zawodowo, w 2008 r. otworzyła Przedszkole Niepubliczne Puchatkowo w Lipówkach, a w 2014 r. Niepubliczną Szkołę Podstawową Kuźnia Talentów w Chotyni. Członkini Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, Koordynator Projektu Unijnego Mały Odkrywca w Przedszkolu.

Inne: mama trójki dzieci: Natalki (lat 13), Oli (lat 11) i Karola (lat 9).

Hobby: wędrówki po górach, fotografia, gra na pianinie, pływanie, gotowanie i pieczenie, squash, taniec, narciarstwo, jazda rowerem, spacery z psem, czytanie, planszówki.

O mnie: Moja praca jest moją pasją. Tworzenie wyjątkowych miejsc, które pozwalają rozwijać się innym, stało się moim życiowym celem. Bardzo cieszą mnie sukcesy, które odnoszą dzieci, ich radość, uśmiech, szczerość, odkrywanie talentów. Kolejne „małe zwycięstwa” są motorem do dalszego działania. Ważne jest dla mnie zdobywanie nowych umiejętności i nieustanny rozwój. W czasie wolnym uwielbiam podróżować, poznawać nowe miejsca i wędrować z plecakiem po górach.

Anna Jaron

mgr Anna Jaroń

DORADCA DYDAKTYCZNY

Wykształcenie: Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, wykształcenie wyższe w zakresie nauczania zintegrowanego.

Doświadczenie zawodowe: Od 35 lat aktywna zawodowo jako nauczyciel, stopień nauczyciela dyplomowanego. Od początku powstania Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni Kuźnia Talentów pełnię funkcję doradcy dydaktycznego.

Ukończyła: Studia podyplomowe – Matematyka w Nowej Szkole;
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej;
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przyrody;
Kursy i szkolenia doskonalące, min. „Ekspert w regionie”, „Multimedia w nauczaniu”, „Pomiar dydaktyczny”, „Ocenianie zewnętrzne”; „Innowacje i eksperymenty w praktyce szkolnej”, „Ocenianie kształtujące”, „Metoda projektu”, „Motywowanie uczniów w zespole o zróżnicowanych umiejętnościach”, „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Odkryj badacza w każdym uczniu”, „Rozwój umiejętności kluczowych myślenia i uczenia się”Kurs kierowników wycieczek.

Doświadczenie zawodowe: Zawód nauczyciela wybrałam, ponieważ bardzo lubię dzieci i pracę z nimi. Codzienny kontakt z wychowankami daje mi wiele satysfakcji, jest źródłem radości. Jest też wyzwaniem do ciągłego zgłębiania ich psychiki i dążenia by pod moją opieką czuły się dobrze, bezpiecznie, potrafiły czerpać radość z dzieciństwa. Swoją pracę wykonuję z ogromną pasją. Staram się być odpowiedzialna, konsekwentna i obowiązkowa. Mam wiele osiągnięć z uczniami, często przygotowuję ich do różnych konkursów przedmiotowych, festiwali. W pracy dydaktyczno- wychowawczej zwracam uwagę na wszechstronne poznanie uczniów i wspieranie ich rozwoju. Poprzez stosowanie nowatorskich metod i wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych wdrażam do twórczego rozwiązywania problemów, zachęcałam do wykonywania samodzielnych projektów. Dzielę się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Prowadzę szkolenia.

Kilka słów o mnie: Mama trójki dzieci: Piotra, Łukasza i Aleksandry. Jestem osobą bardzo aktywną i dynamiczną. Pracuję społecznie jako wolontariusz pomagając potrzebującym. Wolne chwile spędzam aktywnie, pielęgnuję przydomowy ogród i opiekuję się rodziną, która jest dla mnie bardzo ważna. Lubię również urozmaicać sobie czas jazdą na rowerze oraz posłuchać dobrej muzyki lub obejrzeć film.

Szynal Agata

mgr Agata Szynal

nauczyciel języka polskiego, terapeuta

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: filologia polska, specjalizacja nauczycielska; absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek : pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej ( studia podyplomowe), absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek :pedagogika specjalna w zakresie edukacji, terapii i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia podyplomowe).

Ukończyła: kurs kwalifikacyjny Terapia pedagogiczna zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie, kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych, kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; kursy doskonalące, np.: Praktyczne funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Wspieranie poprawnej pisowni dziecka pod względem graficznym, Doskonalenie techniki czytania u dzieci, warsztat samodzielnego tworzenia bajek, Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Rozwijanie potencjału twórczego dziecka, zabawy sensoryczne na cztery pory roku, muzyczna koncepcja matematyczna, metoda projektu.

Doświadczenie zawodowe: od dwunastu lat w zawodzie nauczyciela, początkowo j. polskiego w szkole ponadgimnazjalnej i korepetytora w szkole językowej, następnie przez osiem lat w przedszkolu, przez ostatnie trzy lata w Chotyni, przez pierwszy rok w przedszkolu, obecnie w szkole.

Inne: mama dwóch fantastycznych chłopaków.

Zainteresowania: literatura, kultura języka polskiego, bajkoterapia.

Kilka słów o mnie: Jestem osobą uzależnioną od czytania i zarażam swoją potrzebą obcowania z książką, poprzez celebrowanie wspólnego czytania i tworzenie okazji do przenoszenia emocji towarzyszących lekturze na inne płaszczyzny (prace plastyczne, opowiadania twórcze, dramę). W mojej pracy dbam o wszechstronny rozwój podopiecznych poprzez motywowanie ich do podejmowania różnorodnych działań, doświadczania, próbowania, rozwijania aktywności fizycznej, pobudzanie ciekawości i dociekliwości. Sama też wciąż uczę się od dzieci, których towarzystwo bardzo sobie cenię. To ich szczerość, bezpośredniość i żywiołowe reakcje weryfikują każdego dnia jakość moich zajęć i przyczyniają się do ciągłego doskonalenia metod mojej pracy i dają mi mnóstwo pozytywnej energii.

Sylwia Piatek

mgr Sylwia Piątek

NAUCZYCIEL edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca KLASy I

Wykształcenie: Absolwentka Wyższej Szoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Ukończone studia licencjackie na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie na kierunku terapia pedagogiczna.

Doświadczenie zawodowe: Praktyki zawodowe w przedszkolach i szkołach podstawowych. Obecnie praca jako Nauczyciel Wspomagający w klasie 2 Niepublicznej Szkoły Podstawowej ” Kuźnia Talentów”.

Ukończyła: Udział w wykładzie otwartym Doroty Zawadzkiej ” Uczniowie, nauczyciele, rodzice- sprzymierzeńcy w edukacji. Główne kierunki działań wspierających skuteczną współprace placówki edukacyjnej z uczniami oraz ich środowiskiem domowym”.

Zainteresowania i pasja: Literatura, sport, muzyka oraz nauczanie bo to dla mnie pasja, a nie tylko zawód.

Kilka słów o mnie: Jestem osobą otwartą na nowe doświadczenia. W pracy z dziećmi staram się wprowadzać nowe, innowacyjne metody nauczania, aby pobudzić w dzieciach ciekawość świata, kreatywność oraz stymulować ich do samorozwoju. W nauczaniu dążę do tego, aby dzieci wyrażały swoje prawdziwe, autentyczne emocje i potrafiły budować własną wartość. Poprzez stosowanie różnorodnych aktywizujących metod nauczania staram się zachęcać uczniów do rozwijania myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów, stosowania wiedzy w praktycznym działaniu, a także kształtowania bardzo ważnej cechy w dzisiejszych czasach – empatii. Każde dziecko jest inne, ale każde jest tak samo ważne, dlatego stosuję zasadę indywidualnego podejścia. Tak jak pisała M. Grzegorzewska „Nauczyciel musi być osobą „żywą”, nie może być nudny, ani popadać w rutynę”- to moje motto i staram się je stosować w praktyce.

Wioletta Chilkiewicz

mgr Wioletta Chilkiewicz

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, INSTRUKTOR KOŁA TEATRALNEGO

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Ukończyła: Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej; komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się na lekcjach; Edukacja globalna na lekcjach języka polskiego; Pozytywna Dyscyplina w klasie i w szkole

Doświadczenie: od 2015 roku pracuję w Kuźni Talentów

Zainteresowania: literatura, podróże, kulinaria

Kilka słów o mnie: Staram się być nauczycielem pełnym pozytywnej energii i humoru, motywować uczniów głównie przez docenianie ich mocnych stron. Lubię pokazywać na lekcjach jak duży wpływ na nasze komunikowanie się ma dobór słownictwa, intonacja, mimika, gest. Chcę ośmielać do wyrażania emocji i opinii, do dyskusji, chcę otworzyć przed dziećmi świat literatury i kultury, zachęcić do samodzielnego odkrywania ich bogactwa.

M. Jakub

mgr Małgorzata Jakubaszek

NAUCZYCIEL MATEMATYKI W KL. VI-VIII, WYCHOWAWCA KLASY VI

Wykształcenie: Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo – Pedagogicznej w Siedlcach na wydziale; chemiczno matematycznym – Kierunek: Matematyka. Studia podyplomowe Informatyki dla Nauczycieli na Politechnice Warszawskiej.

Ukończyła: Administratora Pracowni Informatycznej st. I i st. II, Interpretowania i wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych, Konstruowania i ewaluacji własnych programów nauczania, Kierownika wycieczek szkolnych, Uzyskanie certyfikatu projektu unijnego „Mazowieccy liderzy nauczania sukcesu” – Odbyte szkolenia:
· Wiedza w działaniu czyli jak skutecznie pracować metodą projektu.
· Nauczyciel współtwórcą sukcesu nauczania.
· Narzędzia TIK wspomagające projekt edukacyjny.

Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki z 27 letnim stażem. Corocznie wychowawca jednej z klas. Lider zespołu przedmiotowego, administrator dziennika elektronicznego – Librus.

Zainteresowania i pasje: Muzyka – klasyczny rock, jazda na rowerze. Moja praca jest moją pasją. Zawsze wiedziałam, że chcę uczyć, a dokładniej rzecz ujmując: inspirować, odkrywać i przenosić w świat matematyki. Uwielbiam pracę z dziećmi i młodzieżą i wciąż nie mogę się nadziwić ile możemy się uczyć od siebie nawzajem.

M.Prożych

mgr Michał Prożych

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, WYCHOWAWCA KLASY VII, PROWADZI KOŁO SZACHOWE

Wykształcenie: Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, kierunek: Wychowanie Fizyczne. Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, kierunek: oligofrenopedagogika oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

Ukończył: szkolenie „ Świadoma komunikacja w szkole- jak się komunikować, by osiągnąć cele?”, „Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne- jak rozwiązywać szkolne konflikty z pożytkiem dla wszystkich”, „Bezpieczeństwo ucznia. Zagrożenia i sposoby zapobiegania im.” Doświadczenie zawodowe: nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu.

Zainteresowania: piłka nożna, piłka koszykowa, lekkoatletyka, motoryzacja.

Kilka słów o mnie: Jestem osobą komunikatywną z poczuciem humoru. Uwielbiam pracę z dziećmi, chętnie wyjeżdżam na kolonie i obozy sportowe. Podczas zajęć staram się zachęcać dzieci do aktywnego spędzania czasu także poza szkołą. Moją pasją jest piłka nożna. Jestem tatą Piotrusia i Dominisia.

Agnieszka Dzwigalowska

mgr Agnieszka Dźwigałowska

NAUCZYCIEL RELIGII

Wykształcenie: Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierunek: Teologia.

Ukończyła: Podyplomowe Studia Katechetyczno – Pastoralne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalność: Teologia Pastoralna, kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika, studium nauczycielskie: wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny dla kierowników wycieczek.

Doświadczenie zawodowe: od 22 lat pracuję jako nauczyciel – katecheta w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zainteresowania: wycieczki, pielgrzymki, jazda na rowerze.

Kilka słów o mnie: Bardzo lubię pracę z dziećmi, sprawia mi to radość i satysfakcję. Wraz z uczniami przygotowuję uroczystości szkolne o charakterze religijnym. Przygotowuję uczniów do konkursów biblijnych i do czynnego udziału w życiu parafii. W swojej pracy jestem odpowiedzialna i obowiązkowa.

Iwona Krol

mgr Iwona Król

NAUCZYCIEL PLASTYKI, HISTORII, PROWADZI ZAJĘCIA KOŁA PLASTYCZNEGO

Wykształcenie: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie o specjalności zabawki twarde i miękkie; Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Wychowanie Plastyczne – specjalność Grafika ; Podyplomowe Studia Nauczania Historii na UMCS w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe: Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel plastyki i historii. Obydwie dziedziny są moją pasją, czasem są one bardzo blisko, czasem się łączą, czasem przenikają, kiedy indziej stanowią dwa bieguny. Ta różnorodność pozwala na złapanie oddechu i świeżość umysłu każdego dnia. Pracując z uczniami staram się ich wprowadzić w świat kultury i sztuki oraz świat wartości, które ukształtowały się na przestrzeni dziejów i warunkują to kim jesteśmy dzisiaj. Najważniejsze to pobudzić ich ekspresję, zaktywizować wyobraźnię, czasem obudzić talenty, umiejętności i zainteresowania. Od pięciu lat tak właśnie pracuję w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni.

Zainteresowania: W zasięgu moich zainteresowań jest oprócz florystyki i designu – psychologia i neurodydaktyka a także nauczanie przyjazne mózgowi.

Kilka słów o mnie: Pracuję, tworzę różności z niczego: krzaków, patyków czasem błyskotek – zawsze z potrzeby chwili; maluję, naprawiam, przerabiam, ciągle coś zmieniam w przestrzeni wokół siebie. W pracy z dziećmi staram się obudzić w nich kreatywność, potrzebę poznawania świata i odwagę tworzenia nowej, własnej rzeczywistości.

mgr Aneta Koronka-Szpyruk

NAUCZYCIEL PRZYRODY I BIOLOGII

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Biologii, kierunek – Biologia ogólna

Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel i wychowawca w Gimnazjum w Zespole Szkół w Legionowie; mikrobiolog w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Pracowni Mikrobiologii; Nauczyciel biologii i przyrody w Szkole Podstawowej w Malcanowie; od 2018r. nauczyciel biologii i przyrody w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Chotyni Kuźnia Talentów.

Zainteresowania: Ogrodnictwo, działalność własna z zakresu projektowania terenów zielonych, poza tym dobra książka i film.

Kilka słów o mnie: Ktoś kiedyś powiedział, że tak naprawdę ludzie niewiele różnią się między sobą, ale te małe różnice robią ogromną różnicę. W każdym uczniu są te małe – wielkie różnice, które sprawiają, że jest on wyjątkowy. Jako nauczyciel, staram się je dostrzegać w każdym młodym człowieku, co jednocześnie zmusza mnie do poszukiwania różnych sposobów dotarcia z wiedzą do każdego z nich. Ucząc przyrody i biologii staram się również kształtować świadomego człowieka, który żyje w zgodzie z naturą i potrafi podejmować odpowiedzialne decyzje za siebie i za innych.

ANIAK

mgr Anna Krzemińska

NAUCZYCIEL CHEMII

Wykształcenie: Studia magisterskie na kierunku biologia z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Studia Podyplomowe w zakresie nauczania chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Studia podyplomowe w zakresie geografii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Ukończyła: „Kurs kierowników wycieczek szkolnych”. Szkolenia: „Zapoznanie z nową podstawą programową”, Wdrażanie nowej podstawy programowej”, „Ewaluacja wewnętrzna w szkole”, Projekt edukacyjny w gimnazjum”, „Zagrożenia w cyberprzestrzeni” szkolenie dotyczące programu „Trzymaj formę”, „Zagrożenie zakażeniem się wirusem HIV”, Dopalacze mogą cię wypalić”, „ Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, „ Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”.

Doświadczenie zawodowe:
– nauczycielka dyplomowana biologii, geografii i chemii z 18 letnim stażem
– corocznie jestem wychowawczynią jednej z klas
– od 01.09.20019 roku praca w Chotyni

Zainteresowania i pasje: Czytanie książek, słuchanie muzyki, audiobooków, podcastów, oglądanie filmów i seriali, gra w gry planszowe z dziećmi, aerobik i spacery.

Kilka słów o mnie: Jestem domatorką i lubię spędzać czas z rodziną. Lubię też podróżować po Polsce i Europie.

Zawadka

mgr Dariusz Zawadka

NAUCZYCIEL FIZYKI

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski – Wydział Fizyki – studia podyplomowe Fizyka z Astronomią. Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, studia magisterskie. Wydział Nauczycielski, wychowanie techniczne, specjalność – informatyka.

Doświadczenie zawodowe:
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej – nauczyciel, informatyki
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łaskarzewie – nauczyciel fizyki, informatyki
• Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie (Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła Zawodowa)
nauczyciel techniki, fizyki, informatyki
• Aktywny zawodowo nauczyciel od 1992 roku. W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Chotyni pracuję od września 2019r.

Ukończył: Bardzo dobra znajomość MS Office ( Word, Excel, Power Point,) Administrowanie pracownią komputerową, stroną internetową, dziennikiem elektronicznym uonet+ Vulcan, kopie zapasowe,rozwiązywanie problemów technicznych, konfiguracja i administracja sprzętów komputerowych. Trener cyklu szkoleń w ramach programu ,,Ja w internecie”, warsztaty z zakresu wykorzystania internetu w poszukiwaniu pracy, trener szkoleń ,,Szkoła zawodowa też może być szansą”. Wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy własnej jak i zespołu klasowego.

Kilka ważnych informacji o mnie: Nauka fizyki pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem. Zdobyte w trakcie lekcji fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy.
Zapraszam uczniów do wspólnego odkrywania świata, którego fizyka jest integralną częścią.

Zainteresowania: Moje zainteresowania są bardzo różne. Nie mam jednej pasji, która mnie fascynuje i której poświęcam cały mój czas wolny. Chociaż… majsterkowanie w drewnie i turystyka rowerowa (trochę dłuższe dystanse niż 50 km), potrafią mnie pochłonąć całkowicie.

Danusia Krzeminska

mgr Danuta Krzemińska

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

Wykształcenie: Studia magisterskie na kierunku geografia z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w LublinieStudia Podyplomowe w zakresie nauczania przyrody na drugim etapie kształcenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie kształcenia zintegrowanego w klasach I – III na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Ukończyła:
Kompetencje kluczowe w różnych sytuacjach edukacyjnych.
Narzędziownik geografa – metody, narzędzia i techniki pracy z uczniem generacji Z.
Pamiętam dobrze, czyli mnemotechniki z elementami mind mappingu dla nauczycieli.
Ewaluacja jako element budowania jakości pracy szkoły.
Nauczyciel – badacz.
Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE.
Dziecko autystyczne w szkole.
Jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi i przemocą wśród dzieci /uczniów.
Bujanie w chmurach, czyli wykorzystanie chmury informatycznej w pracy nauczyciela.
Smartfon w rękach ucznia i nauczyciela.

Doświadczenie zawodowe:
– stopień nauczyciela dyplomowanego,
– praca jako nauczyciel geografii, przyrody oraz nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
– coroczny wychowawca klasy,
– organizator i kierownik wycieczek szkolnych,
– pełniłam funkcję egzaminatora oceniającego sprawdziany po szkole podstawowej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Zainteresowania: Moje zainteresowania to podróże, te mała i duże, dalekie i bliskie, najchętniej w ciepłe strefy klimatyczne, rozległe oceany i morza. Najbardziej intrygujący mnie obszar świata to Karaiby. Wykorzystuję własne doświadczenia podróżnicze do rozbudzania w uczniach ciekawości świata, otwartości na drugiego człowieka i poznawania innych kultur.

Kilka słów o mnie: W pracy z dziećmi dbam nie tylko o to, aby uczniowie zdobywali nową wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim byli przygotowani do życia w szybko zmieniającym się obecnie świecie. Uczniowie powinni być gotowi na nieustanne uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności, bo raz zdobyte dziś już nie wystarczą na całe życie.

Paula Ściblak

Paula Ściblak

INSTRUKTORKA ZUMBY

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ukończyła: Kurs ZUMBA® BASIC 1, Kurs Zumba® Kids & Zumba® Kids Jr., Członkini programu ZIN (Zumba Instructor Network), Kurs Przedsiębiorczość w Centrum Nowych Technologii w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe: od 7 lat związana z różnymi formami pracy z dziećmi, certyfikowana instruktorka zumby dla dzieci, właścicielka firmy zajmującej się prowadzeniem zajęć sportowych.

Zainteresowania: taniec, turystyka górska, aktywne formy wypoczynku, literatura sensacyjna

Kilka słów o mnie: Hasło „W zdrowym ciele zdrowy duch”, jest mottem moich codziennych działań, zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Zaszczepianie w dzieciach pasji do tańca, współtworzenie na zajęciach niesamowitej energii, endorfiny uwalniane podczas ruchowej zabawy, obserwacja postępów podopiecznych – to wszystko sprawia że wykonywana przeze mnie praca daje poczucie sensu, spełnienia i ogromną motywację na kolejne lata sportowych zmagań.