aga

mgr Agnieszka Głasek - Dyrektor szkoły oraz przedszkola

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Menadżerskie Studia Podyplomowe, Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Kierunek: Ekonomia. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Kierunek: Finanse.

Ukończyła: Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie zarządzania oświatą, Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo, Kurs umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz wiele szkoleń i warsztatów z zakresu pracy z dziećmi, rozwoju kompetencji kluczowych, itp.

Doświadczenie zawodowe: od 21 lat aktywna zawodowo, w 2008 r. otworzyła Przedszkole Niepubliczne Puchatkowo w Lipówkach, a w 2014 r. Niepubliczną Szkołę Podstawową Kuźnia Talentów w Chotyni. Członkini Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, Koordynator Projektu Unijnego Mały Odkrywca w Przedszkolu.

Inne: mama trójki dzieci: Natalki (lat 10), Oli (lat 8) i Karola (lat 6).

Hobby: fotografia, gra na gitarze, pływanie, gotowanie i pieczenie, squash, taniec, narciarstwo, nurkowanie, czytanie.

O mnie: Moja praca jest moją pasją. Tworzenie wyjątkowych miejsc, które pozwalają rozwijać się innym, stało się moim życiowym celem. Bardzo cieszą mnie sukcesy, które odnoszą dzieci, ich radość, uśmiech, szczerość, odkrywanie talentów dzieci. Kolejne „małe zwycięstwa” są motorem do dalszego działania. Ważne jest dla mnie zdobywanie nowych umiejętności i nieustanny rozwój. Wg Testu Gallupa moje talenty to: indywidualizacja, odkrywczość, zbieranie, dowodzenie, empatia. Moja kreatywność utwierdza mnie w przekonaniu, że „nie ma sytuacji bez wyjścia”.

 

mkazimierska.png  mgr Małgorzata Kazimierska – Asystent Dyrektora

 Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Zarządzanie,
 specjalność: Rozwój potencjału społecznego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej,
 kierunek: Pedagogika, specjalność: Doradztwo zawodowe.

 Doświadczenie zawodowe: Stanowisko asystentki w firmach TMS Consulting, Akademia Rozwoju   Przywództwa.

 Inne: mama Lenki.

 Kilka słów o mnie: Jestem osobą optymistycznie nastawioną do życia, otwartą na ludzi. Moją pasją   
  są  podróże, w czasie których obowiązkowo próbuję miejscowych specjałów i robię mnóstwo fotografii.   Lubię   muzykę   i dobry film. Wolny czas najchętniej spędzam z córką na kulinarnych eksperymentach i zabawach na świeżym powietrzu.

 

Anna Jaron

 mgr Anna Jaroń - Doradca Dydaktyczny

 Wykształcenie:
 Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, wykształcenie wyższe 
 zakresie nauczania zintegrowanego.

Doświadczenie zawodowe: 
Od 34 lat aktywna zawodowo jako nauczyciel, stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dodatkowe kursy i kwalifikacje: 
Studia podyplomowe – Matematyka w Nowej Szkole; Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej; Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przyrody; Kursy i szkolenia doskonalące, min. „Ekspert w regionie”, „Multimedia w nauczaniu”, „Pomiar dydaktyczny”, „Ocenianie zewnętrzne”; „Innowacje i eksperymenty w praktyce szkolnej”, „Ocenianie kształtujące”, „Metoda projektu”, „Motywowanie uczniów w zespole o zróżnicowanych umiejętnościach”, „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Odkryj badacza w każdym uczniu”, „Rozwój umiejętności kluczowych myślenia i uczenia się”. Kurs kierowników wycieczek.

Dlaczego wybrałam pracę z dziećmi:
Zawód nauczyciela wybrałam, ponieważ bardzo lubię dzieci i pracę z nimi. Codzienny kontakt z wychowankami daje mi wiele satysfakcji, jest źródłem radości. Jest też wyzwaniem do ciągłego zgłębiania ich psychiki i dążenia by pod moją opieką czuły się dobrze, bezpiecznie, potrafiły czerpać radość z dzieciństwa. Swoją pracę wykonuję z ogromną pasją. Staram się być odpowiedzialna, konsekwentna i obowiązkowa. Mam wiele osiągnięć z uczniami, często przygotowuję ich do różnych konkursów przedmiotowych, festiwali.

Inne: Mama trójki dzieci: Piotra, Łukasza i Aleksandry.

Kilka słów o mnie:
Jestem osobą bardzo aktywną i dynamiczną. Pracuję społecznie jako wolontariusz pomagając potrzebującym. Wolne 
chwile spędzam aktywnie, pielęgnuję przydomowy ogród lub przygotowuję wypieki oraz smaczne dania dla mojej rodziny,
która jest dla mnie bardzo ważna. Lubię również urozmaicać sobie czas jazdą na rowerze oraz posłuchać dobrej muzyki
lub obejrzeć film.

 

 

Dudkowska_Agnieszka1.JPG

 mgr Agnieszka Dudkowska – wychowawca klasy I

 Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierunek: Pedagogika,   specjalność: rewalidacja i edukacja przedszkolna. Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki  Euroregionalnej   im. Alcide De Gasperi, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i   wczesnoszkolna z   terapią pedagogiczną.

 Doświadczenie zawodowe: Wychowawca klasy II w ZS nr 2 w Garwolinie. Asystent nauczyciela w   przedszkolu anglojęzycznym The English Playhouse w Warszawie. Praktyka w SP  w Sobolewie.

 Zainteresowania: Psychologia, socjologia, plastyka

 Kilka słów o mnie: Uwielbiam pracować i przebywać z dziećmi. Poza wiedzą, którą im przekazuję każdego dnia moim priorytetem jest nauczyć każde dziecko szacunku do ludzi, jak też do wszystkiego co je otacza. Chciałabym ciągle się kształcić i rozwijać, zdobywać nowe doświadczenia, by moja praca przynosiła jak najlepsze efekty. W ludziach bardzo sobie cenię szczerość. Czas wolny od pracy z wielką przyjemnością spędzam z rodziną. Jestem mamą pięcioletniej Amelii.  Bardzo  lubię zwierzęta, a zwłaszcza koty.

 

 

iza mała.png

 Izabela Mucha - Wychowawca klasy III 

 Wykształcenie: Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, kierunek:   Pedagogika, specjalność: Terapia pedagogiczna i Surdopedagogika.

 Ukończone: Kurs Metody Fonogestów I stopnia, Kurs Polskiego Języka Migowego I stopnia.             Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela terapeuty, prowadzenia zajęć korekcyjno-   kompensacyjnych, terapii pedagogicznej i innych zajęć o charakterze terapeutycznym w przedszkolu i   klasach I-III.

 Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel wychowawca w przedszkolu. Organizatorka wydarzeń okolicznościowych w szkołach oraz przedszkolach. Praktyka w przedszkolu oraz szkole specjalnej.

Zainteresowania: turystyka, czytanie, plastyka, zdobienia, fotografia.

Kilka słów o mnie: Absolwentka studiów o kierunku Pedagogoka Wczesnoszkolna. Zawód, którego wykonywania podjęłam się jest dla mnie ważnym wyborem, a także powołaniem. Staram się, aby poziom mojej pracy był wysoki, tak abym wynosiła jak najwięcej satysfakcji z tego co robię, a każdy dzień przynosił radość nie tylko mi, ale przede wszystkim moim uczniom. Moim priorytetem w pracy z dziećmi jest indywidualizacja, kreatywność oraz szacunek do drugiego człowieka.

 

Agnieszka Zak

Agnieszka Żak - Wychowawca klasy II, Logopeda, Opiekunka Samorządu Uczniowskiego   

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą.

Ukończone: Kurs Metodyki nauczania technik brajlowskich. Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach, szkołach podstawowych, przedszkolach integracyjnych oraz szkołach integracyjnych. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga wspomagającego oraz prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych.

Doświadczenie zawodowe: Profesjonalna Animatorka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Organizatorka wydarzeń okolicznościowych w szkołach oraz przedszkolach. Praktyka w przedszkolu, szkole podstawowej oraz placówkach integracyjnych.

Zainteresowania: malarstwo, zdobienia, cukiernictwo, wizaż, gimnastyka.

Kilka słów o mnie: Obecnie studiuję logopedię, z którą również wiążę swoją przyszłość. W pracy nauczyciela cenię indywidualne podejście w stosunku do każdego ucznia oraz jego rozwój, zarówno intelektualny, jak i fizyczny. Moim priorytetem jest wydobycie z każdego ucznia potencjału, który w nim drzemie oraz rozwijanie jego kreatywności. Istotne jest, aby pomimo nieudanych prób motywować dzieci do działania, by podążały do wyznaczonego celu. Jestem pełna energii oraz zapału do pracy z dziećmi. Uwielbiam piec ciasta oraz wykonywać charakteryzacje związane z makijażem.

  

Wioletta Chilkiewicz

mgr Wioletta Chilkiewicz - Nauczyciel Języka Polskiego, Instruktor Koła Teatralnego 

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: filologia polska, spec.: nauczycielska.

Ukończone: Warsztaty "Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się na lekcjach", konferencja "Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej".

Doświadczenie zawodowe: Ponad rok pracy jako nauczyciel języka polskiego, praca z dziećmi w świetlicy szkolnej.

Inne: podczas studiów członek Studenckiego Koła Historyków Satyryków - amatorskiej grupy satyryczno – teatralnej.

Zainteresowania: wycieczki rowerowe, obyczaje ludowe, gotowanie, literatura.

Kilka słów o mnie: Staram się być nauczycielem pełnym pozytywnej energii i humoru, motywować uczniów głównie przez docenianie ich mocnych stron. Lubię pokazywać na lekcjach jak duży wpływ na nasze komunikowanie się ma dobór słownictwa, intonacja, mimika, gest. Chcę ośmielać do wyrażania emocji i opinii, do dyskusji, chcę otworzyć przed dziećmi świat literatury i kultury, zachęcić do samodzielnego odkrywania ich bogactwa.

 

 M.Jakub.png Mgr Małgorzata Jakubaszek – nauczyciel matematyki

 

 Wykształcenie: Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo – Pedagogicznej w Siedlcach na wydziale       chemiczno matematycznym - Kierunek: Matematyka. Studia podyplomowe Informatyki dla Nauczycieli   na        Politechnice Warszawskiej.

 Ukończone: Kursy:Administratora Pracowni Informatycznej st. I i st. II,Interpretowania i             wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych,Konstruowania i ewaluacji własnych programów  nauczania,Kierownika wycieczek szkolnych,Uzyskanie certyfikatu projektu unijnego „Mazowieccy liderzy   nauczania sukcesu” - Odbyte szkolenia:

·        Wiedza w działaniu czyli jak skutecznie pracować metodą projektu.

·        Nauczyciel współtwórcą sukcesu nauczania.

·        Narzędzia TIK wspomagające projekt edukacyjny.

Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki z 27 letnim stażem. Corocznie wychowawca jednej z klas. Lider zespołu przedmiotowego, administrator dziennika elektronicznego – Librus.

Zainteresowania i pasje: Muzyka – klasyczny rock, jazda na rowerze. Moja praca jest moją pasją. Zawsze wiedziałam, że chcę uczyć, a dokładniej rzecz ujmując: inspirować, odkrywać i przenosić w świat matematyki. Uwielbiam pracę z dziećmi i młodzieżą i wciąż nie mogę się nadziwić ile możemy się uczyć od siebie nawzajem.

 

M. Maraszek.png

 mgr Małgorzata Maraszek – nauczyciel przyrody

 Wykształcenie: Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek: przyroda i biologia,       specjalność: nauczycielska, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, kierunek:                   oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 Ukończone: Akademia Młodego Nauczyciela, kurs kierowników wycieczek szkolnych, szkolenia:   Planowanie wynikowe pracy dydaktycznej nauczyciela, Szkoła wobec agresji i przemocy, Co robić,    aby  dobrze wychować dziecko w szkole i poza nią? , Praca z uczniem  trudnym, Idź z postępem - ucz zdalnie,  Ocenianie kształtujące z praktyce szkolnej, Oni są wśród nas - wsparcie dla dzieci   przewlekle  chorych,  Uzależnienia - jak je rozpoznać i przeciwdziałać w szkole?, ,,Komputer dla ucznia’’- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji, Zastosowanie procesu negocjacyjnego w komunikacji ze stronami konflikty, Wdrażanie do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej, warsztaty:  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Doświadczenie zawodowe: od 10 lat pracuje z dziećmi, stopień nauczyciela kontraktowego

Inne: mama Amelki i Aleksandra

Zainteresowania: medycyna, podróże

Kilka słów o mnie: jestem osoba pogodną, optymistycznie nastawioną do życia. Swoją pracę wykonuję z pasją. Sumiennie i z pełnym zaangażowaniem staram się wykonywać powierzone mi obowiązki. Cenię sobie ład, porządek i szczerość. Praca z dziećmi daje mi wiele przyjemności i satysfakcji. Po pracy swój wolny czas spędzam z rodziną. Chwile samotności natomiast przeznaczam na czytanie, słuchanie muzyki, jazdę na rowerze

 

 

M.Prożych.png

 mgr Michał Prożych – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca  klasy V

Wykształcenie: Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, kierunek:  Wychowanie Fizyczne. Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków   Międzynarodowych w  Warszawie, kierunek: oligofrenopedagogika oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

Ukończone: szkolenie „ Świadoma komunikacja w szkole- jak się komunikować, by osiągnąć cele?”,  „Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne- jak rozwiązywać szkolne konflikty z pożytkiem dla   wszystkich”,  „Bezpieczeństwo ucznia. Zagrożenia i sposoby zapobiegania im.” 
Doświadczenie zawodowenauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu.

Zainteresowania: piłka nożna, piłka koszykowa, lekkoatletyka,  motoryzacja.

Kilka słów o mnieJestem osobą komunikatywną z poczuciem humoru. Uwielbiam pracę z dziećmi, chętnie wyjeżdżam na kolonie i obozy sportowe. Podczas zajęć staram się zachęcać dzieci do aktywnego spędzania czasu także poza szkołą. Moją pasją jest piłka nożna. Jestem tatą Piotrusia i Dominisia.

 

 

maciej kowalczyk mgr Maciej Kowalczyk - Nauczyciel Historii i Społeczeństwa

 

Wykształcenie: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Historia, specjalizacja: pedagogiczna.

Doświadczenie: Praktyki w SP im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach, w Gimnazjum im. ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach, w ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, w GOK w Maciejowicach.

Zainteresowania: historia, szczególnie historia wojskowości, sport i literatura.

Kilka słów o mnie: Jestem pełen energii i nie potrafię usiedzieć długo w jednym miejscu, dlatego od uczniów wymagam pełnego zaangażowania podczas lekcji. Oprócz pogłębiania swojej pasji jaką jest historia w wolnym czasie gram w tenisa lub czytam dobrą książkę.

 

 

hanna rusak

mgr Hanna Rusak - Wychowawca klas IV i VI, Nauczyciel Informatyki i WDŻ, Opiekun Biblioteki

Wykształcenie: Kurs kwalifikacyjny „Wychowanie do życia w rodzinie”, studia podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Wydział Pedagogiki, studia podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie i Edukacja Europejska na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Politologii studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, kierunek nauczycielski, specjalność historia.

Doświadczenie zawodowe: od piętnastu lat pracuję w szkole: gimnazjum, a teraz w szkołach podstawowych jako nauczyciel historii, informatyki i WDŻ.

Zainteresowania: fotografia, Multimedia i edukacja informatyczna.

O mnie: Uwielbiam czytać książki, piec ciasta i jeździć rowerem, w wolnych chwilach zajmuję się ogrodem, jestem mamą Wiktorii. Mam psa rasy ratlerek.

 

monika banaszek

mgr Monika Banaszek-Aksjonow - Nauczyciel Etyki, Logopeda

Wykształcenie: Absolwentka   Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierunek: Filozofia. Obecnie kontynuuje Studia Podyplomowe na kierunku Logopedia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.

Ukończyła: Szkolenie - „Trening komunikacji   interpersonalnej”, szkolenie - „Nowoczesne sposoby uczenia się, szybkiego czytania i mnemotechnik”.

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel etyki w Szkole Podstawowej w Sobolewie, trener - powadzenie zajęć z dziećmi w ramach kursu „Obudź w sobie geniusza”, „Nowoczesne sposoby uczenia się, szybkiego czytania i mnemotechnik”.

Inne: mama Aleksandra.

Hobby: nauka języków obcych, siatkówka, innowacyjne sposoby uczenia się.

Kilka słów o mnie: Moją pasją jest filozofowanie czyli stawianie pytań i szukanie ostatecznych, niepodważalnych odpowiedzi. W pracy pedagogiczno dydaktycznej kładę nacisk na rozwój umiejętności: twórczego myślenia, współpracy, analizy i syntezy. Uczę tolerancji i otwartości na różnorodność kultur w świecie. Pokazuję wartości jako życiowe drogowskazy. W życiu prywatnym ważna jest dla mnie rodzina, rozwój osobisty i poszerzanie horyzontów myślowych.

 

Agnieszka Dzwigalowska mgr Agnieszka Dźwigałowska - Nauczyciel Religi

 

Wykształcenie: Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierunek: Teologia.

Ukończone: Podyplomowe Studia Katechetyczno – Pastoralne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalność: Teologia Pastoralna, kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika, studium nauczycielskie: wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny dla kierowników wycieczek.

Doświadczenie zawodowe: :  od 22 lat pracuję jako nauczyciel – katecheta w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zainteresowania: wycieczki, pielgrzymki, jazda na rowerze.

Kilka słów o mnie: Bardzo lubię pracę z dziećmi, sprawia mi to radość i satysfakcję. Wraz z uczniami przygotowuję uroczystości szkolne o charakterze religijnym. Przygotowuję uczniów do konkursów biblijnych i do czynnego udziału w życiu parafii. W swojej pracy jestem odpowiedzialna i obowiązkowa.

 

Iwona Król

mgr Iwona Król - Nauczyciel Plastyki, Koło plastyczne 

Wykształcenie: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie o specjalności zabawki twarde i miękkie; Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Wychowanie Plastyczne - specjalność Grafika ; Podyplomowe Studia Nauczania Historii na UMCS w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe: od 19 lat pracuję z dziećmi. Najpierw jako instruktor w M - GOK w Żelechowie. Od 2001 r. pracuję nieprzerwanie w Zespole Szkół w Stefanowie jako nauczyciel przedmiotów artystycznych oraz historii.

Zainteresowania: szeroko rozumiane pojecie sztuki, etnografia, florystyka, design, renowacja i stylizacja mebli.

Kilka słów o mnie: Pracuję, tworzę różności z niczego: krzaków, patyków czasem błyskotek - zawsze z potrzeby chwili; maluję, naprawiam, przerabiam, ciągle coś zmieniam w przestrzeni wokół siebie. W pracy z dziećmi staram się obudzić w nich kreatywność, potrzebę poznawania świata i odwagę tworzenia nowej, własnej rzeczywistości.

 

 

Pawel Glowienka

Paweł Głowienka - Instruktor Taekwon-do 

Wykształcenie: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - kierunek "Polityka regionalna".

Doświadczenie zawodowe: trener Dęblińskiej szkoły Taekwon-do, trener sekcji MMA w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, organizator imprez i wydarzeń okolicznościowych, barman.

Inne: umiejętność gry na pianinie, gitarze oraz perkusji.

Zainteresowania: sporty walki, podróże, filozofia, psychologia, religia.

Kilka słów o mnie: Szczęśliwy mąż, tata Marysi. Pasjonuje mnie Bóg. Staram się w życiu łamać schematy w patrzeniu na swoją codzienność i otoczenie oraz w relacjach z ludźmi. Chcę pomagać ludziom uwierzyć w siebie i odkrywać własną wartość. Inspiruje mnie zachowanie małych dzieci pełne naturalności i szczerości.

 

 

Anna M.png

 mgr Anna Misiak- nauczyciel świetlicy, nauczyciel wspomagający w  grupie czterolatków

 Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na  kierunku:  filologia polska, specjalizacja nauczycielska.

 W trakcie: studia podyplomowe na WSNS Pedagogium w Warszawie na kierunku: Oligofrenopedagogika.

 Ukończone: Warsztat „Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym z autyzmem lub Zespołem Aspergera”

Doświadczenie zawodowe: 2016-21017 Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. Orła Białego w Michałówce;

2017- nauczyciel języka polskiego w Woli Władysławowskiej;

Inne: film polski, bieganie, ogrodnictwo, literatura staropolska i  międzywojenna;
Zainteresowania: W swojej pracy pedagogicznej kieruję się słowami Janusza Korczaka, który stwierdził, że „ dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. […] Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie”. Stąd moje przekonanie, że każdy uczeń jest wyjątkowy i potrzebuje indywidualnego podejścia ze strony nauczyciela. Zawsze staram się być nie tylko przewodnikiem, ale i przyjacielem. Pracę jako nauczyciel traktuję każdego dnia jak wyzwanie i niespodziankę. Radość z pracy, czerpię z sukcesów moich uczniów. Cieszę się kiedy z dnia na dzień,  mogę obserwować ich postępy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Ciągły rozwój i samokształcenie pozwalają mi jeszcze lepiej zrozumieć i pogłębić niesamowity świat dzieci.


Leo.png

 Leandro dos Santos Luiz - E.S.L. teacher

 Education: Universidade de Guarulhos - Bachelor linguistics

 International House Sao Paulo - Celta

 Experience
 I have been an E.S.L. teacher for a little over 17 years. I began as a language teacher in Brazil and taught in prestigious schools in Sao Paulo such as Wizard, CCAA and Seven but it was here that I stepped up my game and went a bit further. It all started when I took part in a European Union project in which I taught in over 12 public schools around Garwolin. Then, after getting a taste of what it is like to teach elementary and high school students, I had the honour to be invited to teach here and it has been a great pleasure and adventure. It is no easy task, kids will be kids, but in the end of the day, seeing the satisfaction on their faces when they learn new words and are able to communicate in a whole new language totally pays off.
Interest
I am interested in watching series, I can go on and on watching my favorite one. I am also into sports, especially soccer, my contry’s passion! Other than that, I enjoy spending time with my son and friends. Shooting the breeze over coffee really helps me to unwind.
A few words about myself
I believe I heard this saying somewhere and It can definitely be applied to a great range of things, “ Simplicity is on the other side of complexity”.