aga

mgr Agnieszka Głasek - Dyrektor szkoły oraz przedszkola

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Menadżerskie Studia Podyplomowe, Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Kierunek: Ekonomia. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Kierunek: Finanse.

Ukończyła: Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie zarządzania oświatą, Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo, Kurs umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz wiele szkoleń i warsztatów z zakresu pracy z dziećmi, rozwoju kompetencji kluczowych, itp.

Doświadczenie zawodowe: od 21 lat aktywna zawodowo, w 2008 r. otworzyła Przedszkole Niepubliczne Puchatkowo w Lipówkach, a w 2014 r. Niepubliczną Szkołę Podstawową Kuźnia Talentów w Chotyni. Członkini Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, Koordynator Projektu Unijnego Mały Odkrywca w Przedszkolu.

Inne: mama trójki dzieci: Natalki (lat 10), Oli (lat 8) i Karola (lat 6).

Hobby: fotografia, gra na gitarze, pływanie, gotowanie i pieczenie, squash, taniec, narciarstwo, nurkowanie, czytanie.

O mnie: Moja praca jest moją pasją. Tworzenie wyjątkowych miejsc, które pozwalają rozwijać się innym, stało się moim życiowym celem. Bardzo cieszą mnie sukcesy, które odnoszą dzieci, ich radość, uśmiech, szczerość, odkrywanie talentów dzieci. Kolejne „małe zwycięstwa” są motorem do dalszego działania. Ważne jest dla mnie zdobywanie nowych umiejętności i nieustanny rozwój. Wg Testu Gallupa moje talenty to: indywidualizacja, odkrywczość, zbieranie, dowodzenie, empatia. Moja kreatywność utwierdza mnie w przekonaniu, że „nie ma sytuacji bez wyjścia”.

 

Kazimierska Malgorzata

mgr Małgorzata Kazimierska – Asystent Dyrektora

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Zarządzanie,
specjalność: Rozwój potencjału społecznego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej,
kierunek: Pedagogika, specjalność: Doradztwo zawodowe.

Doświadczenie zawodowe: Stanowisko asystentki w firmach TMS Consulting, Akademia Rozwoju Przywództwa.

Inne: mama Lenki.

Kilka słów o mnie: Jestem osobą optymistycznie nastawioną do życia, otwartą na ludzi. Moją pasją są podróże, w czasie których obowiązkowo próbuję miejscowych specjałów i robię mnóstwo fotografii. Lubię muzykę i dobry film. Wolny czas najchętniej spędzam z córką na kulinarnych eksperymentach i zabawach na świeżym powietrzu.

 

Anna Jaron

mgr Anna Jaroń - Nauczyciel Dyplomowany, Doradca Dydaktyczny

Wykształcenie: Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, wykształcenie wyższe w zakresie nauczania zintegrowanego.

Ukończone: Studia podyplomowe – Matematyka w Nowej Szkole,kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przyrody, kursy doskonalące, m.in. „Ekspert w regionie”, „Multimedia w nauczaniu”, „Pomiar dydaktyczny”, „Ocenianie zewnętrzne”.

Doświadczenie zawodowe: od 30 lat aktywna zawodowo jako nauczyciel, stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zainteresowania: jazda na rowerze, gotowanie, pieczenie.

Kilka słów o mnie: Jestem osobą bardzo aktywną i dynamiczną. Lubię pracę z dziećmi. Swoją pracę wykonuję z ogromną pasją. W swojej pracy staram się być odpowiedzialna, konsekwentna i obowiązkowa. Mam wiele osiągnięć z uczniami, często przygotowuję ich do różnych konkursów przedmiotowych, festiwali. Pracuję społecznie jako wolontariusz pomagając potrzebującym. Wolne chwile spędzam aktywnie, pielęgnuję przydomowy ogród lub przygotowuję wypieki oraz smaczne dania dla mojej rodziny, która jest dla mnie bardzo ważna. Lubię również urozmaicać sobie czas jazdą na rowerze oraz posłuchać dobrej muzyki lub obejrzeć film.

 

katarzyna elmerych

mgr Katarzyna Elmerych - Nauczyciel Wychowania Wczesnoszkolnego  

Wykształcenie: Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek: Pedagogika Specjalne, specjalność: Pedagogika Terapeutyczna i Wczesnoszkolna; Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna z Terapią.

Ukończone: Szkolenie „Narzędzia skutecznego nauczania w praktyce. Kompendium wiedzy nauczyciela”, Uczeń z dysleksją w szkole, uczeń z dysleksją w domu”, ”Wskazówki metodyczne i organizacyjne. W realizacji podstawy programowej”, „Kurs masażu o profilu rozszerzonym”.

Doświadczenie zawodowe: od 3 lat pracuje z dziećmi, stopień nauczyciela kontraktowego.

Inne: mama Kubusia i Emilki.

Zainteresowania: malarstwo, rysunek, grafika, plastyka, pływanie.

Kilka słów o mnie: Jestem osobą kreatywną, twórczą, otwartą na dziecięce pomysły. W pracy nauczyciela ważny jest dla mnie osobisty rozwój moich podopiecznych, odkrywanie małych i dużych talentów oraz samodzielne dochodzenie do wiedzy. Dziecięca wyobraźnia i zapał do zabawy i nauki inspirują mnie do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań edukacyjnych. Po pracy swój wolny czas spędzam z rodziną, której przysłowiowym oczkiem w głowie są moje dzieci. Chwile samotności natomiast przeznaczam na malowanie i rysowanie.

 

Beata Grabiec

mgr Beata Grabiec-Prudzyńska - Wychowawca klasy III 

Wykształcenie: Absolwentka WSZNS w warszawie, kierunek: Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza z elementami Pedagogiki Specjalnej. Abslowentka Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica Instytut Kształcenia Podyplomowego, kierunek: Oligofrenopedagogika. Absolwentka Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica Instytut Kształcenia Podyplomowego, kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Ukończone: Kursy: Profilaktyka i rozpoznawanie przemocy w rodzinie, Drama, Awans zawodowy nauczyciela, Kierownik wycieczek szkolnych, Pierwsza pomoc, Biblioterapia, Język migowy.

Doświadczenie zawodowe: Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz nadpobudliwymi. Inne: Pomoc w środowiskowym domu samopomocy oraz A&P Pośrednictwo i wsparcie pedagogiczne.

Zainteresowania: podróżowanie, pływanie, taniec, gotowanie.

Kilka słów o mnie: Jestem osobą, która w pracy z dziećmi dąży do kształtowania i wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka oraz chciałabym pomóc każdemu dziecku zbudować poczucie własnej silnej wartości, niezależności na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb. Moim fundamentem w życiu jest rodzina, z którą spędzam każdą wolną chwilę.

 

Iza Talarek

Izabela Talarek - Wychowawca klasy II 

Wykształcenie: Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, kierunek: Pedagogika, specjalność: Terapia pedagogiczna i Surdopedagogika.

Ukończone: Kurs Metody Fonogestów I stopnia, Kurs Polskiego Języka Migowego I stopnia. Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela terapeuty, prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, terapii pedagogicznej i innych zajęć o charakterze terapeutycznym w przedszkolu i klasach I-III.

Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel wychowawca w przedszkolu. Organizatorka wydarzeń okolicznościowych w szkołach oraz przedszkolach. Praktyka w przedszkolu oraz szkole specjalnej.

Zainteresowania: turystyka, czytanie, plastyka, zdobienia, fotografia.

Kilka słów o mnie: Obecnie studiuję pedagogikę wczesnoszkolną z którą wiążę swoją przyszłość. Zawód, którego wykonywania podjęłam się jest dla mnie ważnym wyborem, a także powołaniem. Staram się, aby poziom mojej pracy był wysoki, tak abym wynosiła jak najwięcej satysfakcji z tego co robię, a każdy dzień przynosił radość nie tylko mi, ale przede wszystkim moim uczniom. Moim priorytetem w pracy z dziećmi jest indywidualizacja, kreatywność oraz szacunek do drugiego człowieka.

 

Agnieszka Zak

Agnieszka Żak - Wychowawca klasy I , Opiekunka Samorządu Uczniowskiego  

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą.

Ukończone: Kurs Metodyki nauczania technik brajlowskich. Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach, szkołach podstawowych, przedszkolach integracyjnych oraz szkołach integracyjnych. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga wspomagającego oraz prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych.

Doświadczenie zawodowe: Profesjonalna Animatorka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Organizatorka wydarzeń okolicznościowych w szkołach oraz przedszkolach. Praktyka w przedszkolu, szkole podstawowej oraz placówkach integracyjnych.

Zainteresowania: malarstwo, zdobienia, cukiernictwo, wizaż, gimnastyka.

Kilka słów o mnie: Obecnie studiuję logopedię, z którą również wiążę swoją przyszłość. W pracy nauczyciela cenię indywidualne podejście w stosunku do każdego ucznia oraz jego rozwój, zarówno intelektualny, jak i fizyczny. Moim priorytetem jest wydobycie z każdego ucznia potencjału, który w nim drzemie oraz rozwijanie jego kreatywności. Istotne jest, aby pomimo nieudanych prób motywować dzieci do działania, by podążały do wyznaczonego celu. Jestem pełna energii oraz zapału do pracy z dziećmi. Uwielbiam piec ciasta oraz wykonywać charakteryzacje związane z makijażem.

  

grzegorz opieka mgr Grzegorz Opieka - Wychowawca klasy IV, Nauczyciel WF, Instruktor koła szachowego i SKS

Wykształcenie: Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, kierunek: Wychowanie Fizyczne.

Ukończone: szkolenie „Narzędzia skutecznego nauczania w praktyce. Kompendium wiedzy nauczyciela”, kurs „Instruktor Piłki Nożnej” oraz „Gimnastyka korekcyjna”.

Doświadczenie: od 7 lat aktywny zawodowo jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Zainteresowania: piłka nożna, piłka siatkowa, narciarstwo, turystyka, geografia, film, książka.

Kilka słów o mnie: Od kilku lat pracuję z dziećmi. Pozwala mi to łączyć swoje dwie największe pasje: zamiłowanie do sportu oraz pracę w szkole. Od 2009 roku pełnię także funkcję trenera grup młodzieżowych piłki nożnej w Promniku Łaskarzew. Zajęcie to daje mi dużo satysfakcji i motywuje do dalszego działania. W swojej pracy nie boję się nowych wyzwań i jestem otwarty na innowacyjne rozwiązania. Chcę pomagać uczniom w rozwijaniu ich sportowych talentów. Moją pasję jest także turystyka. Wakacyjne wyjazdy są dla mnie okazją do poszerzania swojej wiedzy geograficznej, a także m.in. do korzystania z uroków narciarstwa. Wolne chwile spędzam przy książce lub filmie.

 

Agnieszka Makulec

mgr Agnieszka Makulec - Wychowawca klasy V i VI, Nauczyciel Matematyki 

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Matematyka oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na Podyplomowym Studium Grafiki Komputerowej.

Ukończone: Liczne kursy i szkolenia m.in. „Kierownik Wycieczek Szkolnych”, „Ceramika w edukacji artystycznej i terapii” I i II stopień, „Arteterapia z estezjoterapią”, „Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące”, „Edukacja globalna”, „Specjalne metody na specjalne potrzeby. Edukacja uczniów z trudnościami w nauce”.

Doświadczenie zawodowe: Praca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na stanowisku Nauczyciela Matematyki, w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, w Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie.

Inne: mama Adama.

Zainteresowania: malarstwo, rysunek, grafika, decoupage, zwiedzanie zamków, pieczenie ciast, czytanie książek.

Kilka słów o mnie: Jestem osobą twórczą a przy tym bardzo energiczną. Zawsze mam głowę pełną nowych pomysłów i jestem konsekwentna w dążeniu do celu, który sobie nakreślę. Lubię pracę z dziećmi. Szczególnie uwielbiam niespożytą dziecięcą energię, chęć do działania i ciekawość świata.

 

Joanna Baraniecka

 mgr Joanna Baraniecka - Nauczyciel Języka Angielskiego

 

 Education: My “romance” with English started when as a teenager I learnt by heart the lyrics of my favourite songs by some  big British bands. Through that, the language itself became my passion and my desire was to get to know it as if it was my  own one. I have never stopped loving it ever since.

 Experience: I began my teaching career at the final academic year of my University working with nursery and primary school  children. I also taught college students and tour guided in English. Then I moved to England (16 years ago) and  developed  further as an EFL teacher (gaining Cambridge University teacher’s qualification) and had an assignment with  Brighton &  Hove’s Intensive School of English and Business Communication. I also received a diploma in Business and  Management  from the Open University. I worked with adult students in the Polish Community Centre in Hove and taught privately. I was  also an interpreter for British governmental agencies.I moved back home in September to start a new adventure at Kuznia Talentow.

Interest: I enjoy mountain hiking and travelling.

A few sentences about myself: I am a very proud mum of three children: Tobiasz, Mateusz (both at Kuznia) and Gabriella.

 

Wioletta Chilkiewicz

mgr Wioletta Chilkiewicz - Nauczyciel Języka Polskiego, Instruktor Koła Teatralnego 

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: filologia polska, spec.: nauczycielska.

Ukończone: Warsztaty "Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się na lekcjach", konferencja "Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej".

Doświadczenie zawodowe: Ponad rok pracy jako nauczyciel języka polskiego, praca z dziećmi w świetlicy szkolnej.

Inne: podczas studiów członek Studenckiego Koła Historyków Satyryków - amatorskiej grupy satyryczno – teatralnej.

Zainteresowania: wycieczki rowerowe, obyczaje ludowe, gotowanie, literatura.

Kilka słów o mnie: Staram się być nauczycielem pełnym pozytywnej energii i humoru, motywować uczniów głównie przez docenianie ich mocnych stron. Lubię pokazywać na lekcjach jak duży wpływ na nasze komunikowanie się ma dobór słownictwa, intonacja, mimika, gest. Chcę ośmielać do wyrażania emocji i opinii, do dyskusji, chcę otworzyć przed dziećmi świat literatury i kultury, zachęcić do samodzielnego odkrywania ich bogactwa.

 

  Urszula Skwarek mgr Urszula Skwarek - Nauczyciel Przyrody, Koło przyrodnicze 

Wykształcenie: Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek: Biologia, specjalność: Biologia środowiska.Obecnie studiuję „Edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogikę)”.

Ukończone: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne „Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych” - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMSC, Lublin; Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii - Wydział Nauk Ścisłych, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny, Siedlce; „Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa”; „Kurs kierowników wycieczek szkolnych”; „Letnia Szkoła Liderów Ekologii”; „Kurs pierwszej pomocy”; „Biblioterapia”; „Wykorzystanie narzędzi ICT w procesie nauczania”.

Doświadczenie zawodowe: od 10 lat aktywna zawodowo m.in. jako nauczyciel przyrody, biologii, geografii, chemii, bibliotekarz; stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.

Zainteresowania: podróże, fotografia, podpatrywanie otaczającej nas przyrody.

Kilka słów o mnie: Z zamiłowania jak i z wykształcenia jestem przyrodnikiem. Przekazuję wiedzę przyrodniczą, zarówno podczas pracy w klasie jak i na zajęciach terenowych; czynnie uczestniczę w działaniach ekologicznych, zaszczepiam zamiłowanie i szacunek do środowiska, ciekawość świata swoim uczniom. Uwielbiam aktywnie spędzać czas wolny, najchętniej z synami, Kubą i Dominikiem jeżdżąc na rowerze lub grając w piłkę nożną. Relaksuje mnie praca w przydomowym ogrodzie.

 

maciej kowalczyk mgr Maciej Kowalczyk - Nauczyciel Historii i Społeczeństwa

Wykształcenie: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Historia, specjalizacja: pedagogiczna.

Doświadczenie: Praktyki w SP im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach, w Gimnazjum im. ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach, w ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, w GOK w Maciejowicach.

Zainteresowania: historia, szczególnie historia wojskowości, sport i literatura.

Kilka słów o mnie: Jestem pełen energii i nie potrafię usiedzieć długo w jednym miejscu, dlatego od uczniów wymagam pełnego zaangażowania podczas lekcji. Oprócz pogłębiania swojej pasji jaką jest historia w wolnym czasie gram w tenisa lub czytam dobrą książkę.

 

 

hanna rusak

mgr Hanna Rusak - Nauczyciel Informatyki i WDŻ, Opiekun Biblioteki

Wykształcenie: Kurs kwalifikacyjny „Wychowanie do życia w rodzinie”, studia podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Wydział Pedagogiki, studia podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie i Edukacja Europejska na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Politologii studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, kierunek nauczycielski, specjalność historia.

Doświadczenie zawodowe: od piętnastu lat pracuję w szkole: gimnazjum, a teraz w szkołach podstawowych jako nauczyciel historii, informatyki i WDŻ.

Zainteresowania: fotografia, Multimedia i edukacja informatyczna.

O mnie: Uwielbiam czytać książki, piec ciasta i jeździć rowerem, w wolnych chwilach zajmuję się ogrodem, jestem mamą Wiktorii. Mam psa rasy ratlerek.

 

monika banaszek

mgr Monika Banaszek-Aksjonow - Nauczyciel Etyki, Logopeda

Wykształcenie: Absolwentka   Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierunek: Filozofia. Obecnie kontynuuje Studia Podyplomowe na kierunku Logopedia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.

Ukończyła: Szkolenie - „Trening komunikacji   interpersonalnej”, szkolenie - „Nowoczesne sposoby uczenia się, szybkiego czytania i mnemotechnik”.

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel etyki w Szkole Podstawowej w Sobolewie, trener - powadzenie zajęć z dziećmi w ramach kursu „Obudź w sobie geniusza”, „Nowoczesne sposoby uczenia się, szybkiego czytania i mnemotechnik”.

Inne: mama Aleksandra.

Hobby: nauka języków obcych, siatkówka, innowacyjne sposoby uczenia się.

Kilka słów o mnie: Moją pasją jest filozofowanie czyli stawianie pytań i szukanie ostatecznych, niepodważalnych odpowiedzi. W pracy pedagogiczno dydaktycznej kładę nacisk na rozwój umiejętności: twórczego myślenia, współpracy, analizy i syntezy. Uczę tolerancji i otwartości na różnorodność kultur w świecie. Pokazuję wartości jako życiowe drogowskazy. W życiu prywatnym ważna jest dla mnie rodzina, rozwój osobisty i poszerzanie horyzontów myślowych.

 

Sawomir

mgr Sławomir Lesisz - Nauczyciel Muzyki, Instruktor zajęć instrumentalnych (gitara i keybord) 

Wykształcenie: Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, kierunek: Wychowanie Muzyczne Absolwent Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej w Gdańsku, kierunek: Sztuka z Elementami Wiedzy o Kulturze.

Ukończone: szkolenia: „Moodle – Nauczanie na odległość”, „Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej”, „Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży”, „Szkoła przyjaźnie wymagająca”, „Holistyczne ujęcie patologii i dewiacji”, kurs „Kierowników wycieczek szkolnych”, „Opiekun pracowni internetowej”. Warsztaty dla nauczycieli „Lutosławski XXI”, międzynarodowe warsztaty chóralne „Razem w XXI wieku”.

Doświadczenie: od ponad 20 lat w zawodzie nauczyciela muzyki.

Inne: ojciec trójki dzieci: Maksyma, Marii i Gabrieli.

Zainteresowania: sport, muzyka.

Kilka słów o mnie: Jestem pozytywnie nastawiony do życia, chętny do pomocy potrzebującym. Nauczanie muzyki sprawia mi satysfakcję, w szczególności, gdy moi uczniowie prezentują swoje zdolności muzyczne podczas koncertów, festiwali i okolicznościowych akademii . Od wielu lat prowadzę szkolny chór z którym zdobywamy wysokie miejsca w festiwalach powiatowych i wojewódzkich. Moje hobby to śpiewanie, od dwóch lat należę do Chóru Miasta Garwolin, od roku prowadzę Chór Żelechowa. Poza tym odpręża mnie gra na gitarze.

 

Agnieszka Dzwigalowska mgr Agnieszka Dźwigałowska - Nauczyciel Religii

Wykształcenie: Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierunek: Teologia.

Ukończone: Podyplomowe Studia Katechetyczno – Pastoralne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalność: Teologia Pastoralna, kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika, studium nauczycielskie: wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny dla kierowników wycieczek.

Doświadczenie zawodowe: :  od 22 lat pracuję jako nauczyciel – katecheta w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zainteresowania: wycieczki, pielgrzymki, jazda na rowerze.

Kilka słów o mnie: Bardzo lubię pracę z dziećmi, sprawia mi to radość i satysfakcję. Wraz z uczniami przygotowuję uroczystości szkolne o charakterze religijnym. Przygotowuję uczniów do konkursów biblijnych i do czynnego udziału w życiu parafii. W swojej pracy jestem odpowiedzialna i obowiązkowa.

 

Iwona Król

mgr Iwona Król - Nauczyciel Plastyki, Koło plastyczne 

Wykształcenie: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie o specjalności zabawki twarde i miękkie; Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Wychowanie Plastyczne - specjalność Grafika ; Podyplomowe Studia Nauczania Historii na UMCS w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe: od 19 lat pracuję z dziećmi. Najpierw jako instruktor w M - GOK w Żelechowie. Od 2001 r. pracuję nieprzerwanie w Zespole Szkół w Stefanowie jako nauczyciel przedmiotów artystycznych oraz historii.

Zainteresowania: szeroko rozumiane pojecie sztuki, etnografia, florystyka, design, renowacja i stylizacja mebli.

Kilka słów o mnie: Pracuję, tworzę różności z niczego: krzaków, patyków czasem błyskotek - zawsze z potrzeby chwili; maluję, naprawiam, przerabiam, ciągle coś zmieniam w przestrzeni wokół siebie. W pracy z dziećmi staram się obudzić w nich kreatywność, potrzebę poznawania świata i odwagę tworzenia nowej, własnej rzeczywistości.

 

Pawel Glowienka

Paweł Głowienka - Instruktor Taekwon-do 

Wykształcenie: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - kierunek "Polityka regionalna".

Doświadczenie zawodowe: trener Dęblińskiej szkoły Taekwon-do, trener sekcji MMA w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, organizator imprez i wydarzeń okolicznościowych, barman.

Inne: umiejętność gry na pianinie, gitarze oraz perkusji.

Zainteresowania: sporty walki, podróże, filozofia, psychologia, religia.

Kilka słów o mnie: Szczęśliwy mąż, tata Marysi. Pasjonuje mnie Bóg. Staram się w życiu łamać schematy w patrzeniu na swoją codzienność i otoczenie oraz w relacjach z ludźmi. Chcę pomagać ludziom uwierzyć w siebie i odkrywać własną wartość. Inspiruje mnie zachowanie małych dzieci pełne naturalności i szczerości.

 

 

Daniel Koltun Daniel Kołtun - Instruktor Zajęć Tanecznych

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  animator i menedżer kultury, dyplomowany instruktor tańca towarzyskiego.

Doświadczenie zawodowe: Od osiemnastego roku życia praktyka w prowadzeniu zajęć tanecznych w szkołach tańca, placówkach kulturalnych, oświatowych oraz wypoczynkowych, a także prywatnym gimnazjum i liceum w  Lublinie. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami słabowidzącymi i niewidomymi. Za sukces można uznać wytrenowanie Mistrzów Polski w tańcu towarzyskim osób słabowidzących i niewidomych. Jako tancerz wyczynowy zdobywał wiedzę i umiejętności biorąc udział w warsztatach z najlepszymi tancerzami w Polsce i na  świecie. Tancerz międzynarodowej klasy tanecznej S w tańcach standardowych. 

O mnie: Jestem optymistą, lubię dokładność i porządek. Jak sobie coś postanowię to z uporem i konsekwencją staram się osiągnąć zamierzony cel. Bardzo lubię poznawać ludzi. Kocham zwierzątka, ale nie wszystkie ;) Moja pasja to oczywiście taniec. Odpoczynek najchętniej aktywny, a najlepiej również ekstremalny. Dlatego obok tańca jest motocykl, na którym lubię się trochę powygłupiać w wolnym czasie.