Naszym celej jest odryć talenty uczniów i je rozwinąć. Ten cel przyświeca nam zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i w trakcie kół zainteresowań. Chcemy wzmacniać mocne strony uczniów i pomagać w pokonywaniu ewentualnych trudności edukacyjnych. 

Nie chcemy brać udziału w wyścigu "po najlepsze oceny", wygrywać w rankingach na najwięcej "czerwonych pasków", lecz uczyć dzieci logicznego myślenia, rozumienia zjawiskach zachodzących w naszym kraju i na świecie.

Chcemy zapewnić uczniom edukację i rozwój, wzmacniać talenty i ich mocne strony, aby czuli się szczęśliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu bez problemu poradzą sobie w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie.

W naszej pracy stosujemy metody eksperymentów, doświadczeń, naukę przez zabawę i zaciekawienie tematem, dzięki czemu nauka w Kuźni Talentów jest dla naszych uczniów przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. 

Każdy dzień w naszej szkole rozpoczynamy od czytania! Piętnastominutowe poranki z książką, które kształtują dobre nawyki! Codzienne czytanie kształtuje charakterer naszych uczniów, poprawia ich pamięć, poszerza zakres słownictwa, redukuje stres oraz wprowadza w lepszy nastrój!

   

W ramach opłaty stałej oferujemy:

 • opiekę szkolną w godzinach 7.00 - 17.00
 • świetne warunki lokalowe
 • nowoczesne wyposażenie szkoły
 • małą liczebność klas - maksymalnie 16 uczniów
 • zajęcia z języka angielskiego 5x w tygodniu w szkole oraz w busie
 • odkrywanie, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
 • realizację podstawy programowej zgodnie z wytycznymi MEN
 • kreatywną kadrę pracującą z pasją
 • zajęcia dodatkowe: logopedia, korekcyjne,
 • koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, szachowe, emisji głosu, karate, małego inżyniera, taekwondo, ortograficzne, kulinarne, taneczne, piłki nożnej, teatralne, SKS
 • szeroki pakiet atrakcji, uroczystości oraz imprez szkolnych.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach 8.15-14.10, koła zainteresowań w godzinach 14.20-16.00, w godzinach 7.00-8.15 i 16.00-17.00 dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli na świetlicy.

Na specjalne życzenie Rodziców zapewniamy (dodatkowo płatne):

- indywidualne zajęcia logopedyczne

- wycieczki szkolne

- przedstawienia teatralne.

 

W naszej kuchni przygotowujemy smaczne, zdrowe posiłki. 

Szkoła organizuje dowóz dzieci do szkoły, a podczas jazdy naukę języka angielskiego.

  

Pakiet Wakacyjny kierujemy do Rodziców, którzy chcą zapewnić dzieciom zorganizowaną opiekę i wspaniałe wakacje. Oferta „Wakacje w Chotyni” dostępny już w zakładce "Wakacje w Chotyni".