Rok szkolny 2016/2017

PP - Przygotowanie przedszkolne
NZ - Nauczanie zintegrowane
GW - Godzina wychowawcza
KZ - Koła zainteresowań