Nasi uczniowie mają szczegółowo opracowany plan lekcji online dzięki czemu mogą zaplanować cały swój dzień!

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli oraz specjalistów są urozmaicone dzięki zastosowaniu multimediów i szczegółowej prezentacji materiału. Uczniowie korzystają zarówno z lekcji prowadzonych online, jak i padletów przygotowanych przez nauczycieli do których mają nieograniczony dostęp aby utrwalić materiał poznany podczas lekcji online. Uczniowie chetnie uczestniczą w zajęciach obowiązkowuch jak i dodatkowych!

Podczas zajęć online uczestniczą w kole kulinarnym na którym przygotowują pyszne posiłki dla całej rodziny!

Uczniowie w dalszym ciągu rozwijają swoje umiejtności podczas koła szachowego prowadzonego przez pana Michała!

Aktywność na lekcjach wychowania fizycznego jest niezastapiona!

Uczniowie są bardzo zadowoleni z lekcji online!

Niezmiernie cieszymy się, że jakość edukacji w naszej szkole jest równie wysoka podczas nauczania zdalnego, jak i stacjonarnego!

 

Zdjęcie klasa IV

 Mati

 

 

 

 

 

 

 

 

Mati 3

mati 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91625053 1280538742286516 636997616260874240 n

 89913210 2662296310710478 3331122930506530816 n 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89441759 1145175652536133 6451709948597370880 n

91402315 814662382348918 7895283572435582976 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91265430 253528905688159 1185799857214849024 n 91341949 214669783184992 7741804084344127488 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo podczas lekcji online!

 

Dobre praktyki

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

 

 

Przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 26 kwietnia

Szanowni Państwo,

Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 prowadzimy kształcenie na odległość używając narzędzi zdalnych. Ucząc na odległość realizujemy treści programowe wynikające z podstawy oraz oceniamy pracę uczniów. Bezpieczeństwo uczniów i zadbanie o ich możliwości psychofizyczne to nasze priorytety. Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia uwzględniamy w codziennej pracy. Cieszy nas zaangażowanie i współpraca rodziców naszych uczniów. Robimy wszytko, aby nasi uczniowie rozwijali swoje umiejętności i wiedzę biorąc udział w "lekcjach przed kamerkami".

 

Drogi Uczniu!

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, kontynuuje nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
do zdalnego prowadzenia zajęć. Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności. Przestrzegaj poniższych zasad kształcenia na odległość. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania.

 

Zasady dla Ucznia podczas kształcenia na odległość

 

 

Drodzy Rodzice!

Dyrektor oraz nauczyciele ze szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania i zachęcamy do dalszej współpracy.

 

Zasady dla Rodzica podczas kształcenia na odległość

 

 

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

 

DRODZY UCZNIOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowymi obostrzeniami oraz zasadami! 

 

 

Portale edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym

Nasza szkoła nawet w ekstremalnych sytruacjach dba o rozwój każdego ucznia! Kreatywna nauka w domu z zastosowaniem portali edukacyjnych! Każdy uczeń znajdzie dla siebie ulubioną dziedzinę nauki! Uczniowie wykorzystajcie dobrze czas spędzony w domach na naukę za posrednictwem interesujących gier i materiałów mulimedialnych! Powodzenia! :-)

Edukacja historyczna:

Wirtualne Muzeum Józefa Piłsudskiego (gry i zabawy)

Wirtualna wycieczka po Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Historii Polski: gra negocjacyjna „Osamotnieni”

Materiały do nauki historii

Archeodzieciaki — Klub Małego Archeologa

Edukacja matematyczna:

Matematyczne ZOO

Zadania matematyczne

Zestaw pomocy do powtórzenia materiału z lekcji matematyki

Szalone liczby

Kanał na Youtube z darmowymi lekcjami matematyki dla najmłodszych

Edukacja przyrodnicza:

Popularyzacja fizyki dla młodszych dzieci

Wirtualna wycieczka do ZOO — Warszawskie ZOO

Wirtualne Muzeum Anatomii Człowieka

Anatomia zwierząt

Gry geograficzne

Mapy do drukowania, puzzle, atlasy on-line

Dziecięca chemia, fizyka i przyroda

Gry, ciekawostki i materiały z zakresu astronomii

Języki obce:

Materiały do nauki języka angielskiego dla dzieci - słówka z wymową, ułożone tematycznie

Materiały do nauki języka angielskiego dla dzieci

Gry, zabawy, historyjki, materiały do słuchania i oglądania; dużo zadań interaktywnych; ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych. Klasy 1-4 szkoły podstawowej. Starsi uczniowie klas 5-6 mogą wykorzystać zasoby do powtórzenia i sprawdzenia swojej wiedzy z poprzednich etapów edukacyjnych.

Dużo ciekawych materiałów na ćwiczenie różnych kompetencji językowych w języku angielskim, dużo interaktywnych ćwiczeń. Klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz 4-6 szkoły podstawowej. Starsi uczniowie klas 7-8 mogą wykorzystać zasoby do powtórzenia i sprawdzenia swojej wiedzy z poprzednich etapów edukacyjnych

Zróżnicowane materiały dla młodzieży, są ćwiczenia gramatyczne, czytanie, słuchanie i pisanie; bardzo ciekawe materiały, zróżnicowane pod względem poziomu języka - można wybrać. Klasy 6-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe.

Materiały do nauki języka hiszpańskiego

Edukacja muzyczna:

Portal o muzyce klasycznej dla dzieci

Portal edukacyjny poświęcony muzyce

Piosenki dla dzieci

Edukacja plastyczna:

Zabawy kreatywne

Kreatywna zabawa papierem dla wszystkich.

Geografia:

https://www.geografia24.eu/

Technika:

https://brd.edu.pl/

Platforma edukacyjna:

https://www.classdojo.com/pl-pl/?redirect=true

https://www.eduelo.pl/

https://pl.khanacademy.org/

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Zgodnie z wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nasza szkoła będzie zamknięta do 25.03.2020 r. Zajęcia lekcyjne, opiekuńcze, dodatkowe zostają odwołane.

W związku z decyzją KPRM wszystkie zajęcia w szkołach zostają odwołane do 25.03.2020 r. O nowym terminie dnia otwartego poinformujemy Państwa.