Sport to zdrowie, zatem ruszamy się! Dzięki zajęciom sportowym dzieci zyskają świetne kondycje, znikną wady postawy, a pojawi się radość ze sportowej rywalizacji i umiejętność gry zespołowej.   

.........................

 

 

........................