Współpraca z Rodzicami jest jednym z naszych priorytetów, dlatego angażujemy Rodziców w życie szkoły i proponujemy ciekawe warsztaty, szkolenia, spotkania 

..........................